EQUIP

Alejandro Miquel Novajra

Llicenciat en Sociologia UCM (1985)

Doctor en Antropologia Social UCM (1991)


Professor Titular d’Antropologia en el Departament de Filosofia de la UIB, desde 2001.


Membre del grup d’investigació Política, Treball i Sostenibilitat.


Membre de la EASA (European Social Anthopologists Association).


Membre de AIBR (Antropólogos Iberoamericanos en Red).


Membrede MEDIMIGRA (xarxa interuniversitària MEDITERRANEO MIGRANTE)


Línies d’investigació: Identitat, Cultura del Treball, Antropologia Econòmica, Migracions, Ciutadania.