PRESENTACIÓ EQUIP

L'equip del CIMAR

L’equip que conforma el projecte CIMAR es multidisciplinar, format per centres d'investigació i equipaments culturals. Les diferents procedències enriqueixen la investigació que es durà a terme.

 

El nostre estudi es fixarà en grans ports i els seus entorns urbans: Bilbao, Tarifa, Cartagena, Tarragona, Barcelona, Blanes, Palamós, Roses, Palma de Mallorca. S’estudiaràla seva evolució, transformació i nova orientació de la relació entre la ciutat i el mar, la ciutati el port, la ciutat i els espais portuaris obsolets. Abordarem un cas de conflicte de model portuari, marítim i de creixement: Tarifa; ens fixarem en la especificitat d’un barri mariner de Palma de Mallorca en el seu punt de contacte entre la maritimitat i la ruralitat i aportarem una visió dels processos de canvi passats, presents i futurs en els ports de la Costa Brava i específicament els nous usos i la patrimonialització del port de Palamós i així mateix les possibilitats de canvi i nous usos patrimonials de Roses i el seu nou port comercial i esportiu. En tots els casos ens fixarem en els processos urbans de substitució de població per al canvi de la relació urbana entre port i ciutat i els conflictes socials ifins i tot polítics subjacents.

 

 

El marc general en el que s’encaixarà i interrelacionarà totes les investigacions és el següent:

 

1.La fàbrica d’imaginaris. El banc de les idees. La ciutat i el mar, el motor i la resistència al canvi.

2. Patrimoni i identitat. La transformació, substitució o invenció d’identitats.

3. Industrialització i desindustrialització. El canvi tecnològic i els nous usos. Urbanisme, territori i patrimonialització.

4. El turisme, els nous imaginaris i el conflicte d’identitats.

5. Conflictes socials i territorials. Societats tradicionals, societats emergents i processos de substitució (amb gentrification o no). El paper de les administracions locals i les autoritats portuàries, mediació o parcialitat en els conflictes d’interessos.

6. Les indústries del mar. Processos de patrimonialització i nous usos de l’arquitectura marítima i portuària.

7. Models i inventari de patrimonialització d’instal·lacions associades a la navegació i a la vida urbana associada al mar. (Banc de dades de casos, experiències i bones pràctiques)


linies