PROJECTE

La Ciutat i el Mar.
La patrimonialització de les ciutats portuàries (CIMAR)

Títol del projecte: "La Ciutat i el Mar. La Patrimonialització de les Ciutats Portuàries" HAR2013-48498-P

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Ministerio de Economía y Competitividad


Entitats participants:

Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Universidad de Extremadura
Universidad del Pais vasco Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad Católica de Murcia
Université de Laval (Canadá)
Museu Marítim de Barcelona
Museu de la Pesca de Palamós
Museu del Port de TarragonaDurada: 2015-2018
Investigador Principal: Dr. Joaquim Nadal i Farreras
Número d'investigadors: 16

 

linies

Resum

La ciutat contemporània ha viscut una profunda mutació física, material, econòmica i social. L'expressió d'aquestes mutacions és una geografia i una sociologia diferents a les tradicionals i un paisatge en què els elements del passat alguns en desús, obsolets i en risc de desaparició subsisteixen com a testimonis muts d'un passat diferent però essencial per entendre la realitat present.

 

Aquestes qüestions situen el tema del patrimoni cultural i dels usos del patrimoni en el centre dels debats urbans.


linies

Naturalment les opcions errònies al voltant del patrimoni bé sigui per fossilització (la ciutat museu) o per desnaturalització de la seva condició patrimonial deriven en una frivolització especulativa que alimenta propostes teatralitzades de ciutat-cartró que no contribueixen a la dinamització que es persegueix sinó que alimenten un discurs buit i innocu.

Els plans especials per als centres històrics, els projectes de restauració i rehabilitació, els canvis urbanístics amb propostes de nous usos, i la reutilització dels grans contenidors històrics per a noves funcions marquen fites en la voluntat de preservar la identitat i la memòria històrica com una cosa inherent a l'essència mateixa, a l'ànima, de la ciutat.

Aquest projecte intenta projectar la seva investigació a partir d'aquests paràmetres sobre la relació entre la ciutat i el mar, les instal·lacions portuàries (fluvials o marítimes, l'entorn urbà i les concrecions territorials, ambientals, paisatgístiques i socials d'aquesta relació.

Ens proposem abordar aquestes qüestions a partir de l'estudi de cas de grans ciutats portuàries amb dinàmiques urbanes complexes com Barcelona i Tarragona (Catalunya), Bilbao i Sant Sebastià (País Basc), Cartagena (Múrcia) i Palma de Mallorca (Balears), així com ciutats de mida mitjana com a Tarifa a Andalusia, Baiona al País Basc francès, Blanes i Palamós a la Costa Brava.

Es tracta d'una investigació interdisciplinària amb la metodologia dels estudis patrimonials i històrics, la de l'anàlisi urbà i la que aporta l'antropologia per mesurar la temperatura del canvi social i les repercussions dels canvis d'usos a la societat tradicional. Sens dubte una lectura multidisciplinària de la ciutat, un respecte creatiu cap a l'herència patrimonial rebuda i una proposta de futur ambiciosa defineixen els paràmetres d'un plantejament que com ja hem dit pretén enllaçar passat, present i futur. A condició, és clar d'integrar el passat en lloc de liquidar-lo, com passa sovint.

Ministerio de Econonía y Competitividad

Projecte I+D finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad en el marc del programa Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. 

 

 

 

 

 

Ministerio de Econonía y Competitividad

Amb el suport de: