EQUIP

Antoni Rojas Rabaneda

Responsable de la Unitat de Projectes i Comunicació de l'ICRPC. Llicenciat en Història, Diploma d'Estudis Avançats (DEA) i Màster en La gestió del Patrimoni Cultural en l’àmbit local per la Universitat de Girona.

Ha treballat com a Gestor de Projectes de gran abast a la Universitat de Girona i està especialitzat en programes europeus de finançament de la recerca i projectes culturals. Ha participat en el disseny i la implementació de nombrosos projectes de recerca i transferència sobre usos del patrimoni, estudis de públic, plans directors per a equipaments culturals, redacció d'informes històrics i arqueològics i de valoració patrimonial, anàlisi de dades o inventaris del patrimoni. 

En el camp de la recerca treballa en dues línies diferenciades. En primer lloc és arqueòleg especialitzat en la cultura ibèrica, tema de la seva Tesi Doctoral. En segon lloc, treballa en l'àmbit dels usos del patrimoni i processos de patrimonialització. És membre del Grup de recerca Arqueologia i Prehistòria, del Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria i de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. En el camp de la docència universitària ha impartit l’assignatura "Protohistòria de la península ibèrica" com a professor associat de la Universitat de Girona. 

En l'àmbit de les TIC i la comunicació disposa de formació especialitzada en l'ús xarxes socials a nivell corporatiu i en la difusió de la recerca. Coordina els continguts del web i blog i la gestió de les xarxes socials de l’ICRPC.

En l'àmbit de la comunicació i socialització de la recerca ha coordinat i participat en projectes com #Living Heritage! Bojos per l'Arqueologia.

    PUBLICACIONS