EQUIP

Eliseu Carbonell i Camós

Doctor en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona (2003) i postgrau en Estudis Africans per la Universitat Rovira i Virgili (1995).

Ha realitzat estades de recerca postdoctoral a la Universitat d’Oxford i a la Universitat del Quebec a Montreal. També ha estat investigador visitant al Center for Maritime Research de la Universitat d’Àmsterdam i a la Universitat de Laval, on actualment col•labora en un projecte de recerca. També ha estat professor convidat a la Universidad de Los Lagos (Xile). Des de 2009 imparteix classes d’antropologia social com a professor associat a la Universitat de Girona. També ha estat a consultor d’Etnografia a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha portat a terme diverses recerques en l’àmbit de l’antropologia del temps, principalment l’estudi antropològic de l’obra de Josep Pla, al qual dedicà la seva tesi doctoral. La seva actual línia de recerca tracta sobre els processos de patrimonialització que s’estan produint actualment en societats costaneres, centrant-se sobretot en les embarcacions tradicionals, el rol de la dona, els sabers, la patrimonialització de la natura i la pesca artesanal.

    PUBLICACIONS