EQUIP

Glòria Ñaco del Hoyo

Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Girona. 1997.

Máster en Patrimoni Cultural i Museus per la Fundació de la Universitat de Girona. 2000.

Des de l’any 2001 ocupa el càrrec de tècnica d’educació i acció cultural del Museu de la Pesca (Ajuntament de Palamós).

Com a responsable d’aquesta àrea és la coordinadora de les activitats pedagògiques, de les de difusió i acció cultural, de les exposicions temporals i dels programes de comunicació del Museu de la Pesca i de l’Espai del Peix (centre d’interpretació del peix i aula gastronòmica).

Participà en el disseny i en la gestió de l’Espai del Peix, sota el lideratge de l’equip directiu del Museu de la Pesca i la Càtedra d’Estudis Marítims i formà part de l’equip tècnic que creà la proposta museogràfica i la d’activitats.

Forma part, com atècnic, del ServeiTècnic Municipal del Patrimoni de Palamós, entitat consultiva de l’Ajuntament de Palamós, encarregat de l’aplicació del Catàleg de Bens Patrimonials del municipi desde la sevacreació el 2004 fins a l’actualitat.

Ha participat com a formadora en diverses jornades i cursos com el Curs d’especialització de gestió de museus, per a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 2009; o Cursos que ha organitzat la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Pesca i afersmarítims) dirigits a pescadors professionals sobre l’activitat de Pescaturisme des d’un punt de vista de la interpretació del patrimoni durant el període gener-juny 2013 en 5 confraries de pescadors de la costa catalana.

Publicacions
Ñaco, G. i Torres, N. (2003) El Museu de la Pesca, Antena de l’Observatori per a la recerca etnològica a Catalunya. Les activitats d’acció cultural: un exemple d’interpretació del patrimoni. I Jornada d’Etnologia a la Costa Brava.L’EMPREMPTA. Recerca etnològica i interpretació del patrimoni en un entorn turístic.
Ñaco, G. El port de Palamós: un diàlegobert entre el turisme i el patrimonimarítim. En El turisme i el mar. El patrimoni marítim i els nous turismes. Joan L. Alegret ed. IV Jornades de marina tradicional. Promediterrània 2004. Ajuntament de Palamós. 2005