EQUIP

Isusko Vivas Ziarrusta

Isusko Vivas Ziarrusta (ciudadano de Bilbao, 1975), al llarg de quinze anys ha consagrat la seva vida acadèmica i professional a la investigació sobre els processos de transformació i rehabilitació urbana de Bilbao i altres ciutats, que afecten tant a les 'escales de la ciutat' com als problemes i de planificació heretats en la metròpoli post-industrial.

La qual cosa l’ha impulsat a centrar-se en àrees com la urbanística i l’ordenació del territori, amb una visió transdisciplinar emfatitzada per una mirada estètica heterodoxa que, originàriament provinent de les arts plàstiques, s’estén cap a altres àmbits de coneixement com les qüestions socioantropològiques aplicades a la ciutat i als fenòmens socioculturals; el resultat ve sent la publicació periòdica i continuada tant de llibres como de nombrosos articles en revistes científiques. Desde 2004 que accedeix al grau de Doctor ha impartit docència en varis departaments de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ocupant en l’actualitat una plaça de professor Agregat (permanent) en el Departament d’Escultura.

Així mateix, realitza exposicions artístiques i participa en congressos sobre patrimoni arquitectònic, remodelació, art i escultura pública. Ha rebut formació universitària de grau i/o postgrau en matèries de belles arts, art contemporani basc, urbanisme i antropologia en diverses institucions com la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la Universidad de Deusto, la UNED i la Universidad de Extremadura (obté el Doctorat d’Antropologia).

Durant els últims anys s’ha integrat com a investigador tant en Grups Consolidats i Acreditats (pel Govern Basc) del Sistema Universitario Vasco (IT-655-13, Departamento de Escultura, Facultad de Bellas Artes, UPV/EHU, 2013-2015) com en equips multidisciplinars de Projectes Nacionals I+D+i reconeguts i finançats pel Ministerio de Ciencia e Innovación: “HAR2011-23678. Arte yecología: estrategias de protección del medio natural y recuperación de territorios degradados” (2012-2014) i el Ministerio deEconomía i Competitividad: “HAR2013-48498-P. CIMAR La ciutat i el mar. La patrimonialització de les ciutats portuàries” (2015-2017).

Les àrees de coneixement general en base als camps disciplinaris de coneixement específic serien les següents:

1) Arts Plàstiques, Escultura, Escultura Pública, Teoria, Crítica i Anàlisis de l’Art.
2) Ordenació del Territori, Paisatge, Urbanisme, Ciutat i Espai Urbà, Fronts i Vores d’Aigua.
3) Antropologia Social i Cultural, Antropologia Urbana.
Es correspon amb: Nomenclatura Internacional de UNESCO pels camps de Ciència i Tecnologia. CODIS:
1) 6203.05: Estètica de les Belles Artes / 6203.09: Escultura.
2) 6201.03: Urbanisme / 3305.37: Planificació Urbana.
3) 51: Antropologia (Social i Cultural) / 5199: Altres Especialitats Antropològiques (Antropologia Urbana).