EQUIP

Joaquim Nadal i Farreras

Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Girona i director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

És investigador principal del projecte competitiu “La Ciudad y el Mar. La Patrimonialización de las Ciudades Portuarias" (HAR2013-48498-P) en el marc del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, que es desenvolupa en el període 2015-2018.

Coordina i és investigador principal del grup de recerca “El Patrimoni Cultural de Catalunya”, Grup de Recerca Emergent, reconegut per la Generalitat de Catalunya.

Ha estat professor de la Universitat de Liverpool (1970-1972) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (1972-1992).

Ha estat alcalde de Girona (1979-2002), Conseller de la Generalitat (2003-2010), diputat al Parlament de Catalunya (1984-2012) i President de la Federació de Municipis de Catalunya (1981-1995). Fruit del seu pas pel Govern de Catalunya ha publicat Discursos i conferències (2003-2006) Barcelona, Generalitat, 2 vols, 2006, Escrit a l’aigua: l’escuma dels dies. Escrits des del Govern que abraça el període 2004-2007 (Generalitat, 2008) i Inscrit a la pedra i a la memòria. Escrits des del Govern, 2008-2010 Barcelona, Generalitat, 2010.

Ha realitzat estudis sobre la història de Catalunya, la història econòmica de Catalunya i Espanya i la història de la ciutat de Girona. Les seves línies actuals de recerca es centren en el patrimoni cultural i històric, la gestió del patrimoni, l’art en situacions de conflicte i la patrimonialització de ciutats portuàries.

Ha publicat entre d’altres La introducción del Catastro en Gerona. Contribución al estudio del régimen fiscal en Cataluña en tiempo de Felipe V (Barcelona, Universitat, 1971), La revolución de 1868 en Gerona. La actuación de la Junta revolucionaria provincial (Girona, Cambra de comerç, 1972), Comercio exterior y subdesarrollo. La política comercial española y sus repercusiones en las relaciones económicas hispano-británicas de 1772 a 1914.( Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1978), Conèixer la història de Catalunya. Del segle XVI al XVIII (Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1983), La Catedral de Girona (Barcelona, Lunwerg, 2002), Per a una història de Girona. Una bibliografia bàsica (Girona CCG edicions, 2008).

Ha dirigit amb Ph. Wolf una Histoire de la Catalogne (Toulouse, Privat, 1982). Edicions en català (Vilassar de Mar, Oikos-Tau, 1982) i en castellà (Vilassar de Mar, Oikos-Tau, 1992).

Darrerament ha publicat un llibre de memòries d’infància i adolescència Fent tentines per la vida (Barcelona, Ara llibres, 2013), un llibre de memòries polítiques Testimoni de càrrec, vint anys al servei de Catalunya (1992-2012), (Barcelona, ed. Proa, 2014), i en col·laboració amb Gemma Domènech i Casadevall Patrimoni i Guerra. Girona 1936-1940. Girona, Ajuntament-ICRPC, 2015.

Després d’un llarg parèntesi ha tornat al segle XVIII, a la Guerra de Successió i les seves conseqüències i sobre aquesta qüestió ha publicat un conjunt d’estats de la qüestió: “La Guerra de Successió d’Espanya (1700-1715), un estat de la qüestió des de Catalunya” a Indice Histórico Español, 2a època, núm 126, 2013, pp. 83-135, “Notes addicionals a un estat de la qüestió” conferència de cloenda del Congrés “Els tractats d’Utrecht, clars i foscos de la pau. La resistència dels catalans” convocat per la Universitat Pompeu Fabra i el Museu d’Història de Catalunya, Cardona 12 d’abril de 2014  i “Actualidad de la Guerra de Sucesión” dins de Joaquim Albareda i Joaquim Nadal: “La Guerra de Sucesión revisitada. Un balance bibliográfico”, a Vínculos de Historia, Revista del departamento de Historia de la Universidad de Castilla-la Mancha, n 4 (2015) , i també “La Guerra de Sucesión a la Corona de España en Cataluña, 1705-1714” a Juan Sisinio Pérez Garzón (ccord): Los bombardeos de Barcelona, Madrid, la Catarata, 2014, pp. 65-93, “El cadastre, la imposició de nous tributs al segle XVIII” a Vàrem mirar ben al lluny del desert. Actes del Simposi Espanya contra Catalunya, una mirada històrica, 1714-2014” , Barcelona, Centre d’Història Contemporània, 2014, p. 179-186.

Biografia completa i CV del Professor Joaquim Nadal a http://joaquimnadal.cat/ 

    PUBLICACIONS  

    ARTICLES EN PREMSA ESCRITA