EQUIP

Modesto García Jiménez

UCAM. Universidad Católica de Murcia
Àrea d’Antropologia
Contractat
Doctor acreditat
Director de l’Àrea d’Antropologia. Línies de investigació: Antropologia i Societat, Patrimoni (material, intangible), Metodologia de la investigació.
Participació en projectes
Projectes europeus: 3
Projectes del Plan Nacional: 1
Projectes del Plan Regional: 11
Contractes amb empreses: 2
Projectes del Pla propi de la Universitat: 4
Publicacions
Indexades JCR: 1
Indexades (no JCR): 16
No indexades: 13
Llibres: 9
Capítols de llibre: 23
Tesis doctorals dirigides: 4
Experiència docent universitària i de tercer cicle: 23 anys
Experiència professional:
Documentació, Málaga Digital. 01/06/1998 al 2000
Documentalismo, Consejería de Educación. Junta de Andalucía. Fecha de concesión:01/03/1996.
Documentalismo, Centre de Tecnologías de la Imagen. Universidad de Málaga, 01/01/1991 a 1996.