EQUIP

Nadia Fava

Doctora en Arquitectura. Actualment és professora agregada a la Universitat de Girona on desenvolupa tasques docents i d’investigació com a coordinadora del Grup d’Arquitectura i Territori. La seva línia d’investigació se centra en història urbana i del turisme dels segles XIX, XX i XXI, amb particular èmfasi en els últims anys en els processos de patrimonialització de la costa catalana i de les ciutats portuàries des de la perspectiva de la teoria de l’urbanisme.