EQUIP

Saida Palou Rubio

Doctora en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona (2011), ha obtingut el Premi Ciutat de Barcelona–Agustí Duran i Sanpere d’Història (2011) per la seva tesi doctoral Barcelona, destinació turística. Promoció pública, turismes, imatges i ciutat (1888–2010), publicada per Edicions Vitel•la l’any 2012.

Actualment treballa a la Universitat de Girona com a tècnica en el marc del Programa de Campus Sectorials, i des de l’any 2010 imparteix docència com a professora associada a la Facultat de Turisme. Així mateix, i en el marc de de l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) i del Campus euromediterrani del Turisme i l’Aigua de la UdG, ha treballat en la gestió i coordinació de projectes de transferència i la dinamització de la recerca en el camp del turisme (2013-2014).

És membre del Consell de Redacció de les publicacions de l’Institut Català d’Antropologia, ha coordinat les Jornades Destinació BCN. Història del turisme a la ciutatorganitzades per l’Arxiu Històric Ciutat de Barcelona l’any 2014, i participa en diversos projectes de recerca, tant de transferència com competitius. La seva recerca fonamental s’emmarca en el camp de l’Antropologia, la història i el turisme; compta amb nombrosos publicacions en aquests àmbits, tant en el pla nacional com internacional.

En el camp professional ha treballat com a tècnica a l’Oficina del Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona, un procés de reflexió estratègica endegat per Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona durant el bienni 2008–2010.